Referanseprosjekter

Referanseprosjekter

Prosjekter for kommunene

Referanseliste kommuner

  • Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren (2022) utarbeidet av Oslo Economics, Cowi AS og Kinei AS på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Mulighetsstudie om interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet i Trondheimsregionen (2019)

  • Vurdering av modeller for organisering av kommunaltekniske tjenester i Nye Asker kommune (2017)

  • Utredning om samarbeid mellom vann- og avløpstjenestene i Ullensaker og Nannestad kommuner (2017)

  • Utredning av «Strategi for organisering og omstilling av driftsavdelingen i Viva IKS (2016)

  • Utredning Kommunalteknisk samarbeid Lier, Røyken og Hurum (2013)

Norsk Vann prosjekter

Referanser norsk vann

  • Bærekraftstrategi for vannbransjen 2022-2030 (2022)

  • Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger, NV-rapport 266/.2021. Utført av Menon Economics og Kinei.

  • Benchmarking av VA-tjenesten i kommuner og interkommunale selskap (fra 2003-2022)

  • Implementering av bærekraft i bedreVANN (fra 2017-2021)

  • Forprosjekt digital vannstatistikk 2020

  • Finansieringsbehov i vannbransjen 2040 (2017)

  • Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (2015, 2021))

  • Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser, med scenarier for vannbransjen (2014)

Prosjekter for kommunene

Referanseliste kommuner

  • Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren (2022) utarbeidet av Oslo Economics, Cowi AS og Kinei AS på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Mulighetsstudie om interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet i Trondheimsregionen (2019)

  • Vurdering av modeller for organisering av kommunaltekniske tjenester i Nye Asker kommune (2017)

  • Utredning om samarbeid mellom vann- og avløpstjenestene i Ullensaker og Nannestad kommuner (2017)

  • Utredning av «Strategi for organisering og omstilling av driftsavdelingen i Viva IKS (2016)

  • Utredning Kommunalteknisk samarbeid Lier, Røyken og Hurum (2013)

Norsk Vann prosjekter

Referanser norsk vann

  • Bærekraftstrategi for vannbransjen 2022-2030 (2022)

  • Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger, NV-rapport 266/.2021. Utført av Menon Economics og Kinei.

  • Benchmarking av VA-tjenesten i kommuner og interkommunale selskap (fra 2003-2022)

  • Implementering av bærekraft i bedreVANN (fra 2017-2021)

  • Forprosjekt digital vannstatistikk 2020

  • Finansieringsbehov i vannbransjen 2040 (2017)

  • Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (2015, 2021))

  • Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser, med scenarier for vannbransjen (2014)