Strategisk utvikling i VAR-bransjen

Tjenester til virksomhetsledelsens endringsarbeid

 • Prosjektleder for utrednings- og utviklingsprosjekter for å analysere utfordringer og vurdere løsningsalternativ.
 • Dataanalyser med vurdering av nåsituasjonen og utvikling som kunnskapsgrunnlag for prioritering av tiltak.
 • Scenarioanalyser knyttet til strategiarbeid for å utvikle robuste strategier når rammebetingelsene for framtida kan være usikre.
 • Vurdere egnet organisering av virksomheter som skal kombinere selvkosttjenester med økonomisk aktivitet slik at både selvkost- og konkurranseregelverket overholdes.
 • Utarbeiding av kommunale gebyrforskrifter med vurdering av alternative gebyrmodeller, utføre konkrete selvkostberegninger samt opplæring i regelverket.
 • Opplæring i utviklingsledelse og gjennomføring av utviklingsarbeid med prosjekt som arbeidsmetode. May Rostad er sertifisert kursholder i PLP-Prosjektlederprosessen.

Nasjonale utviklingsprosjekter for vannbransjen

Kinei har rammeavtale med Norsk Vann og deltar i mini-konkurranse med nasjonale eksperter i andre selskap med rammeavtale om:

Felles utviklingsprosjekter i bransjen på området «ikke-tekniske prosjekter»

Styrearbeid i offentlig VAR-selskap

May Rostad har lang erfaring fra styrearbeid i kommunale og interkommunale selskap i VAR-bransjen og har gjennomført autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer i regi av Styreforeningen.

Aktuelle styreverv:

Styreverv

 • Styremedlem i styret for Veas AS

 • Styremedlem i styret for Sirkulær Bestiller AS

Test

May Rostad har lang erfaring fra styrearbeid i kommunale og interkommunale selskap i VAR-bransjen og har gjennomført autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer i regi av Styreforeningen.

Test:

Test

 • test 1

 • test 2

 • test 3

Referanseprosjekter

Prosjekter for kommunene

Referanseliste kommuner

 • Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren (2022) utarbeidet av Oslo Economics, Cowi AS og Kinei AS på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Mulighetsstudie om interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet i Trondheimsregionen (2019)

 • Vurdering av modeller for organisering av kommunaltekniske tjenester i Nye Asker kommune (2017)

 • Utredning om samarbeid mellom vann- og avløpstjenestene i Ullensaker og Nannestad kommuner (2017)

 • Utredning av «Strategi for organisering og omstilling av driftsavdelingen i Viva IKS (2016)

 • Utredning Kommunalteknisk samarbeid Lier, Røyken og Hurum (2013)

Norsk Vann prosjekter

Referanser norsk vann

 • Bærekraftstrategi for vannbransjen 2022-2030 (2022)

 • Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger, NV-rapport 266/.2021. Utført av Menon Economics og Kinei.

 • Benchmarking av VA-tjenesten i kommuner og interkommunale selskap (fra 2003-2022)

 • Implementering av bærekraft i bedreVANN (fra 2017-2021)

 • Forprosjekt digital vannstatistikk 2020

 • Finansieringsbehov i vannbransjen 2040 (2017)

 • Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (2015, 2021))

 • Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser, med scenarier for vannbransjen (2014)

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om deres utfordringer og prosjekter.

Kinei - setter ting i bevegelse

Kinei AS

 • Kinei AS ble etablert i 2008 av May Rostad

 • May er for tiden eneste ansatte rådgiver

 • Samarbeider med andre rådgivere ved behov i prosjektene

«Bladet fra munnen»
om organisering av vannbransjen:

Endret organisering av vannbransjen er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å fylle bransjens viktige samfunnsoppgave.  
  

Mange kommuner i Norge er små og har sårbare fagmiljøer på vann- og avløpsområdet. Dette påvirker gjennomføringsevnen av nødvendige drifts- og utviklingstiltak. En regional organisering av VA-tjenestene er en løsning som flere kommuner bør vurdere. May Rostad har mye erfaring med utredning av regional VA-organisering og hvor krevende det faktisk er å få dette til.

Selv i større kommuner kan en regional organisering i VA-selskap være et bidrag til profesjonalisering av VA-tjenestene, som finansieres med gebyrer. På samme måte som renovasjonstjenestene og el-forsyningen er dette brukerfinansierte tjenester som er velegnet for selskapsorganisering og der infrastrukturen ofte må være regional. En slik profesjonalisering kan være nødvendig for å skulle utvikle potensialet i sirkulær økonomi og til grønn verdiskaping med utgangspunkt i vannbransjen. 
 

Les hele artikkelen i tidsskriftet Vann 3/2019

May Rostad

Eier og rådgiver i Kinei AS

Utdanning

 • NTNU, Teknologiutvikling og samfunnsendringer. SOS6601, 7.5 studiepoeng. Master of Management-program (2013)
 • Master of Management BI 2011:
  Scenarios, forsight and strategy (2011)
  Nettverksøkonomi, næringsutvikling og elektronisk deltakelse (2000)
  Strategisk omstilling i offentlig sektor (1999)
 • Ingeniør fra Telemark ingeniørhøgskole 1991, Allmenn kjemi

Erfaring

 • Daglig leder og rådgiver i Kinei AS siden 2008
 • 20 års erfaring som rådgiver og prosjektledelse i egne virksomheter
 • 8 års erfaring som daglig leder for Buskerud Vann- og Avløpssenter/Driftsassistansen
 • 3 års erfaring som faglig rådgiver i Driftsassistansen i Buskerud
 • 3 års erfaring fra Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • 2 års erfaring fra kjemisk overflatebehandling i Kongsberg Våpenfabrikk

Sertifiseringer

 • Sertifisert kursholder i PLP prosjektlederprosessen
 • Gjennomført Styreforeningens autorisasjonsprogram som styremedlem

Kontakt

Kinei AS

Munsters vei 6
3610 Kongsberg

+47 905 90 720

may@kinei.no

Kontakt oss

hCaptcha